Veiarbeider

Skien, Porsgrunn, Grenland omegn.

Bygging og vedlikehold av veier

Vi leverer en rekke tjenester innen veiarbeid. Vi tar på oss store og små oppdrag for både privatpersoner, kommunal og privat sektor. Vi kommer gjerne på befaring for å se an prosjektet ditt slik at vi kan utforme et pristilbud på jobben.

Bygging av vei

Vi har lang erfaring med bygging av veier og traseer. Der veitraséen ligger over opprinnelig terreng må man bygge opp fyllinger. De legges vanligvis ut lag for lag av skjæringsmasser og kompakteres godt for å unngå setninger under trafikk og under vekten av selve fyllingene.

Utfordringer i norsk terreng

Norsk terreng er i stor utstrekning bratt, sterkt kupert og fjellendt. I tilknytning til veibygging støter man derfor på en lang rekke behov for sikringstiltak for å verne mot snøskred, jord-, stein- og fjellras i terrenget.