Grunnarbeid

Skien, Porsgrunn, Grenland omegn.

Våre tjenester

Vi leverer en rekke tjenester innen grunnarbeid og annet anleggsarbeid. Vi tar på oss store og små oppdrag for både privatpersoner, kommunal og privat sektor. Vi kommer gjerne på befaring for å se an prosjektet ditt slik at vi kan utforme et pristilbud på jobben.

Grunnarbeid

Eksempler på grunnarbeid som vi utfører er drenering, grave ut tomt og annet gravearbeid.

Planering

Vi planerer områder for å tilpasse de best mulig etter hva som er tenkt bruk av arealet.

Drenering

Unngå at store vannmasser trenger inn. Mangel på drenering kan føre til dyre reparasjoner pga. mugg og råteskader.

Opparbeiding av tomt

Vi hjelper deg å utarbeide tomta slik at tomta passer i terrenget til huset du skal bygge.

Anleggsgartner

Vi har utstyr for anleggsgartnerarbeid, som forming av terreng og flytting av store steiner og masser.

Vann og avløpsanlegg

Vi graver ned vann- og avløpsrør og sørger for at du blir koblet trygt på, og at alt fungerer som det skal.

Massetransport

Vi transporterer alle typer pukk, grus, bærelag og singel. Vi ordner singel på gårdsplassen, oppgrusing av gårdsveg og matjord i hagen.

Sprenging

Vi utfører sprenging av fjell for å jevne ut nivåer i terrenget. Typiske tilfeller er i forkant av bygging av garasje, hytte, boligtomter eller vei.

Betongarbeider

Vi støper betongsåler til nye garasjer og hus, og for eksempel platåer for inngangsparti eller makterrasser.