Drenering

Skien, Porsgrunn, Grenland omegn.

Drenering av grunnmur og grøfting

Mangel på drenering kan føre til dyre reparasjoner pga. mugg og råteskader, eller generelle problemer med overvann.

Drenere rundt grunnmur

For å unngå at store vannmasser trenger inn grunnmuren er det viktig med riktig drenering. Skal du bruke kjelleren som oppholdsrom kan det være fornuftig å isolere grunnmuren på utsiden når du drenerer. Fuktige yttervegger over tid vil skape synlig mugg og saltavleiringer på veggen. Sjekk spesielt godt bak gjenstander som som står plassert inntil veggen. Mugg skaper usynlige «sporer» i luften og dette gir dårlig innemiljø og mulighet for allergiske reaksjoner.