Planering

Skien, Porsgrunn, Grenland omegn.

Planering av utearealer

Vi planerer områder for å tilpasse de best mulig etter hva som er tenkt bruk av arealet. Dette kan typisk være hustomter, fotballbaner, idrettsbaner o.l.

Opparbeiding av tomt

Har du kjøpt deg tomt? Vi hjelper deg å utarbeide tomta slik at tomta passer i terrenget til huset du skal bygge. Vi både fjerner og tilføyer masse ettersom hva som trengs i hvert enkelt tilfelle.

Når du skal bygge hus, må du ha en godt tilpasset tomt. Grunnarbeidet på tomten er derfor en viktig del av byggeprosessen. Grunnarbeid er sentralt i et hvilket som helst byggeprosjekt. Tomten må opparbeides og planeres. Dette skal gjerne gjennomføres på bakgrunn av tegningene for huset som skal bygges.

Planering av flat tomt er ofte det enkleste. Planering av en skrå tomt kan kreve litt mer jobb og innebære at du må sette opp støttemurer. Du trenger også godkjennelser fra kommunen

Planering av idrettsanlegg

Vi hjelper gjerne med planering av idrettsanlegg, fotballbaner og sportsplasser. Vi utfører befaring og utbedrer et tilbud på jobben.