Anleggsgartner

Skien, Porsgrunn, Grenland omegn.

Anleggsgartner­arbeid

Hva med et mer fleksibelt og brukervennlig uteareal? Med vår maskinpark har vi utstyr for anleggsgartnerarbeid, som forming av terreng og flytting av store steiner og masser. Vi bistår gjerne med tips til løsninger som gjør at du får maksimalt ut av endringene.

Offentlige rom og private hager

Vi kan være behjelpelig med løsninger for både belegg, plener/ferdigplen, planter og lys.
Alt fra private hager, til offentlige parker og store veiprosjekter, skaper et samspill med naturen. Alle steder er det viktig å forstå viktigheten av grønne og gode miljømessige løsninger som virker positivt på de som skal ferdes og oppholde seg der.

Vi tar oss av hele prosessen

VI har dyktige anleggsgartnere med erfaring inne alt fra nyanlegg til drift av anlegg. Vi hjelper deg, enten det er planering av hagearealer, en brosteinsbelagt innkjørsel eller store flotte blomsterbed. Vi kan hjelpe deg med alt fra prosjektering, graving og fundamentering, steinarbeid og beplantning.