Vann og avløpsanlegg

Skien, Porsgrunn, Grenland omegn.

Graving av vann og avløp

Vi graver ned vann- og avløpsrør inn til eiendommen din og sørger for at du blir koblet trygt på, og at alt fungerer som det skal.

Grøfter, overvann og spillvann

Vi utfører all type graving av grøfter for vann, overvann eller spillvann. Våre kunder er både kommunale, statlige og fylkeskommunale etater, samt private kunder, entreprenører og byggherrer. Vi har anleggsarbeidere med godkjenning for legging av alle typer rør til bruk i grunn.

Legging av rør, kummer og sandfang

Arbeidet består av legging av rør og setting av kummer og sandfang i «alle» dimensjoner. Vi gjør komplette anlegg eller fornying av dårlige strekk, alt etter ønske og behov. Våre grunnarbeidere har ADK 1 og erfaring fra en rekke utfordrende typer VA-anlegg.