Godkjenninger

John Kleveland AS.

Våre godkjenninger

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

 

Sentral godkjenning for: JOHN KLEVELAND AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 924536403, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

  • Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1

Godkjenningen er gyldig til 21.11.2022.

Link til sentral godkjenning finner du her.