Godkjenninger

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

 

Sentral godkjenning for: JOHN KLEVELAND AS
Foretaket, med organisasjonsnummer 924536403, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

  • Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1

Godkjenningen er gyldig til 15.11.2019
Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Link til sentral godkjenning finner du her