Bred kompetanse

Vi er et entreprenørfirma som tilbyr alle tjenester innen grunnarbeid. Vår kompetanse favner fagarbeidere og som maskinførere, grunnarbeidere, ADK rørleggere og innehavere av sprengningssertifikat kl. A. Ingen jobber for små, og ingen er for store!

Utstyrt for alle typer oppdrag

Vi besitter i dag ca 30 maskiner – fordelt på gravemaskiner, hjullastere, traktorgravere, lastebilder, dumpere, borevogner, minigravere minidumpere og andre spesial- og småmaskiner. Det gjør oss i stand til å utføre alle typer oppdrag.

Totalentreprenør

Ved oppdrag som krever andre ressurser enn de vi selv besitter, henter vi inn kompetanse etter behov. Det gjør at vi kan levere komplette anlegg, fra idê og planering til ferdig opparbeidelse av belyste og stein- satte parkanlegg.

550-john-kleveland-entreprenør-skien

John Kleveland AS har erfaring innen anleggsfaget fra 1950-tallet, og har idag opparbeidet en solid markedsposisjon i regionen.

Konkurransedyktig pris og høy kvalitet levert til rett tid er grunnleggende prinsipper i vår filosofi. Det har gjort oss til en naturlig samarbeidspartner for både private, offentlige og profesjonelle utbyggere. Vi regner Nedre Telemark som vårt primære nedslagsfelt, men påtar oss oppdrag også utenfor dette området.

Sentrale godkjenningsområder:

  • Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1.
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1.
  • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3.
  • Ansvarling kontrollerende for utføring av anelg, kontruksjoner og installasjoner, tiltaktsklasse 3.