John Kleveland AS
MASKIN­ENTREPRENØR
I SKIEN

Våre tjenester

Vi leverer en rekke tjenester innen vegarbeid, grunnarbeid og annet anleggsarbeid i Grenland omegn.

Grunnarbeid

Eksempler på grunnarbeid som vi utfører er drenering, grave ut tomt og annet gravearbeid.

Planering

Vi planerer områder for å tilpasse de best mulig etter hva som er tenkt bruk av arealet.

Drenering

Unngå at store vannmasser trenger inn. Mangel på drenering kan føre til dyre reparasjoner pga. mugg og råteskader.

Opparbeiding av tomt

Vi hjelper deg å utarbeide tomta slik at tomta passer i terrenget til huset du skal bygge.

Anleggsgartner

Vi har utstyr for anleggsgartnerarbeid, som forming av terreng og flytting av store steiner og masser.

Vann og avløpsanlegg

Vi graver ned vann- og avløpsrør og sørger for at du blir koblet trygt på, og at alt fungerer som det skal.

Massetransport

Vi transporterer alle typer pukk, grus, bærelag og singel. Vi ordner singel på gårdsplassen, oppgrusing av gårdsveg og matjord i hagen.

Sprenging

Vi utfører sprenging av fjell for å jevne ut nivåer i terrenget. Typiske tilfeller er i forkant av bygging av garasje, hytte, boligtomter eller vei.

Betongarbeider

Vi støper betongsåler til nye garasjer og hus, og for eksempel platåer for inngangsparti eller makterrasser.

Slik gjør vi det

Hver gang vi tar et prosjekt, er det alltid nødvendig med en befaring av området og forholdene der jobben skal utføres. Dette vil derfor gi grunnlag for å gi en pris på oppdraget.

Befaring

Vi kommer på befaring, sjekker grunnforhold, måler opp, tar notater og innhenter nødvendig dokumentasjon.

Estimat

Prisen settes på bakgrunn av informasjon innhentet på befaringen, tiden vi estimerer det vil ta, og alt av utstyr, materiell etc.
Z

Tilbudsaksept

Om du har mindre og private prosjekter holder det å akseptere det skriftlig til oss på e-post. Større prosjekter, signeres kontrakt og arbeidet kan starte.

Sluttbefaring

Når arbeidet er ferdigstilt, foretas en sluttbefaring med en punktliste som gjennomgås, og sluttrapport utformes og leveres til kunde.

John Kleveland AS har erfaring innen anleggsfaget fra 1950-tallet, og har idag opparbeidet en solid markedsposisjon i regionen.

Konkurransedyktig pris og høy kvalitet levert til rett tid er grunnleggende prinsipper i vår filosofi. Det har gjort oss til en naturlig samarbeidspartner for både private, offentlige og profesjonelle utbyggere. Vi regner Nedre Telemark som vårt primære nedslagsfelt, men påtar oss oppdrag også utenfor dette området.