Betongarbeider

Skien, Porsgrunn, Grenland omegn.

Betongstøp

Vi støper betongsåler- og platåer. For eksempel betongsåler til nye garasjer og hus, og platåer for inngangsparti eller makterrasser.

Støp av garasjesåle

Utførelse av gulv til din garasje tilbys etter deres ønske. Den vanlige løsningen for en garasje er en støpt og armert såle med en ringmur av leca. Vi anbefaler å støpe flatt gulv, men fall kan også støpes om man passer på at høyder med port og eventuelle dører blir riktige. Herding av betonggulvet avhenger av temperatur vil herdingen starte etter 2-12 timer. 75 % fasthet oppnås etter ca 7 døgn. 

Tørking og herding

Tørkingen avhenger av flere faktorer. Den første uken etter støpen må betonggulvet holdes fuktig. Dette gjøres for å redusere faren for riss og sprekkdannelser i gulvet. Da tilfører man fuktighet til gulvet.

Sluk og drenslist

Iht. lov- og regelverk må sluk i garasje påkobles oljeutskiller. Men, dette varierer fra kommune til kommune. Sjekk med din kommune dersom du ønsker dette. Vi anbefaler som alternativ å legge inn en drensrist foran garasjeporten hvor betonggulvet v/porten «knekkes av» de 10 siste centimeterne.